Kaj vas čaka danes?

Dnevi so nepredvidljivi. Da ne boste v skrbeh, preverite kaj vas čaka skozi dan.

Dnevni horoskop

avtosedeži

Avtosedeži so izjemno pomembni

AvtosedežiAvtosedeži so pomemben prispevek k varnosti otrok pri prevozu v vozilih.

Prispevek k varnosti zahteva tudi pameten in odgovoren nakup. Avtosedeži, čeprav mnogim na prvi pogled praktično enaki, se med seboj razlikujejo. Razlike so predvsem v velikostnem razredu ter stopnji naprednosti. Velikostni razred označuje primernost otrokovi starosti, višini in telesni teži. Ker je vsak otrok edinstven, velja pred nakupom preveriti ustreznost sedeža. Otrok je lahko ustrezne starosti in mu je načeloma namenjen sedež določene skupine, vendar s težo presega dovoljene obremenitve. Tudi otrokova rast lahko presega mere sedeža. Avtosedeži v primeru neustreznosti nudijo ali prilagoditve, ali pa sedež večje skupine. Prilagoditve so izvedene na različne načine, skupno pa jim je, da se otrokovim lastnostim prilagodijo in zagotavljajo ustreznost predpisanemu in veljavnemu standardu. Največkrat se prilagoditve nanašajo na ustrezno podporo glave in vratu, nog ter preprečevanja prevelike ohlapnosti sedeža. Razlike med avtosedeži se nadalje nanaša na ustreznost predpisanemu standardu. Ustreznost standarda je predpisana z zakonom, obsega pa lastnosti, katerim mora sedež ustrezati, preden se ga lahko prodaja na prodajnih policah. Standardi in zahteve se skozi čas spreminjajo, kar pomeni, da lahko kupimo staro zalogo in temu primerno slabše varnostne lastnosti. Bolj zahtevnim, ki so z varnostnimi standardi bolj seznanjeni ne pomeni veliko le standard, kateri zahteva ustreznost sedeža. Preizkusna trčenja, ki simulirajo prometno nesrečo so izvedeni v različnih preizkusnih inštitutih, v različnih državah. Tako nekateri kupci točno določenim preizkusnim inštitutom iz določenih držav bolj, drugim pa manj zaupajo. Nekateri kupci podobno zaupajo testiranjem in primerjavam raznih virov informacij, ki sedeže med seboj preizkušajo in podajo informacijo o lastnostih posameznih testiranih otroških sedeži. Testiranja so objavljena tudi v slovenskih medijih, za pravilno informacijo pa je potrebno dobro in natančno branje, saj so sedeži v testih med seboj različni po mnogih lastnostih. Ko bo bralec vse te razlike upošteval, lahko dobi dobro informacijo o posameznem sedežu oziroma vseh testiranih sedežih. Kupci se v tem pogledu spet delijo na tiste, ki takšnim testom zaupajo, na kupce, ki takšnim testom delno zaupajo, ter kupce, ki testom ne zaupajo na račun svojih prepričanj ali pa za teste sploh ne vejo, da obstajajo. V splošne je za kupca najpomembnejša ustreznost otrokovim lastnostim, kot so starost, teža in velikost, skupaj z morebitnimi otrokovimi posebnostmi ter ustreznost otroškega avtosedeža aktualnemu standardu. Vsekakor pa morajo biti avtosedeži pred nakupom preizkušeni tako s strani primernosti otroku ter načina pripenjanja sedeža v naše vozilo.

Avtosedeži so za nakup zahtevna in odgovorna naloga.

Avtosedeži za vse starosti

Avtosedeži so sedeži namenjeni otrokom in drugim mladoletnim osebam. Z njimi jim je zagotovljena varna in udobna vožnja v vozilu, predvsem v času, ko se to nahaja v cestnem prometu. Za več informacij o avtosedežih preverite tukaj.

Avtosedeži

 Današnji avtosedeži so izboljšane različice njihovih starejših predhodnikov. Njihov razvoj niso pomenile le razvojne faze in aktivnost razvojnega oddelka. Osnovo, kateri avtosedeži dolgujejo svoj nastanek je ugotovitev, da otroci v vozilu potrebujejo enakovredno varno mesto, kot to velja za odrasle osebe. Tako so avtosedeži nastali kot pomanjšana različica sedežev za odrasle osebe. Posnemali so jih v vseh varnostnih in drugih lastnostih. Naslednji korak je bila njihova uveljavitev. Z obvezno uporabo se je njihovo število povečalo, s tem so razvojni oddelki tovarn dobili razvojni potencial, starši in drugi uporabniki so bili deležni vedno novih izkušenj in koristnih spoznanj, razne organizacije, ki imajo za cilj izboljšanje varnosti v cestnem prometu so z odgovornim nadziranjem, preizkusi, osveščanji pripomogli k tako spodbujanju novih odkritji ter krepitvi razvojnega potenciala, kot pravilni uporabi v vozilih.

 Avtosedeži so s pomočjo vse množice razvojnih spodbud doživeli nemalo sprememb. Varnost, ki jo imajo avtosedeži v samih lastnostih pa je zagotovljena s pravilnim nakupom. Proizvajalci so se pri svojem razvojnem potencialu poleg zahtevanih varnostnih elementov zavedali tudi različnih okusov, potreb, funkcij in drugih lastnosti, ki jih kupci ob nakupu iščejo in zahtevajo. Same lastnosti med drugim pripomorejo k preprostejši izbiri. Lep primer so skupine, v katere so avtosedeži razvrščeni, s tem nam govorijo o okvirni primernosti za določenega otroka. Avtosedeži primerni za določenega otroka ustrezajo njegovi velikosti, teži in starosti. Največkrat so narejeni na podlagi fizičnih lastnosti širše populacije otrok. Kar pomeni, da vsem otrokom ne ustrezajo najboljše. Odločitev je v takem primeru prepuščena kupcem, med katerimi so največkrat starši. Odločitev o primernosti avtosedeža otrokovi velikosti, teži in starosti, bo v primeru starševske izbire nekoliko lažja, saj starši najbolje vedo kako je otrok velik in težek v primerjavi z vrstniki. Pri tem si bodo lahko pomagali tudi po nakupih drugih dobrin, ki so otrokom individualno prilagojene. V vsakem primeru pa je modro, da so avtosedeži pred nakupom preizkušeni v trgovini. Preizkusiti je modro paleto lastnosti, ki se navezujejo tako na otroka, kot na uporabnost in praktičnost. Poleg primernosti otrokove starosti, velikosti in teže je treba preizkusiti tudi nameščanje avtosedeža v avto. Tako se bomo odločili za model, ki najbolje ustreza našemu vozilu kot tudi ustreza našim pričakovanjem. V primeru nejasnosti nam bo zagotovo znal svetovati prodajalec, ki ima veliko izkušenj.

Avtosedeži za malčke

AvtosedežiAvtosedeži so sedišča namenjena prevažanju otrok v vozilu. Zaradi spremenjene zakonodaje in napredka družbe so avtosedeži v nekaj desetletjih dosegli naslutene spremembe v karakteristikah in zahtevah, ki so sledile zavedanju prevečkrat prezrtih hudih posledic, prometnih nesreč na naših cestah.

Tako danes otroški avtosedeži nimajo zgolj funkcije omogočati sedenje otroku, ampak mora podobno kot preostali sedeži namenjeni starejšim in odraslim osebam, zadostiti visokim varnostnim zahtevam v primeru trkov.

Avtosedeži se v grobem delijo glede na starost, težo in velikost uporabnika. V vsakdanji pogovorih se za delitev avto sedežev uporabljajo izrazi kot so : lupinica ali jajček, sedež in jahač. Stroka in strokovnejši pogovori pa deli avto sedeže na štiri skupine in dodatno dve podskupin. Skupina 0 je namenjena otrokom do 10 kg in do enega leta starosti, 0+ pa do teže 13 kg in starosti leta in pol. Skupina pod oznako I. pomeni, da je avtosedež namenjen teži od 9-18 ter starosti od 2—4 let. Zadnja skupina III. Predstavlja avto sedeže za otroke od 25-36 kg teže oz starosti od 6—12 let.

Pri izbiri je poleg lastnosti od na eni strani osebnih želja do zakonskih zahtev na drugi treba upoštevati tudi tehnične karakteristike vozila. Tipična predstavnika za avto sedež pomembnih karakteristik sta možnost izklopa zračne blazine ter ISOFIX . Pred tem se je potrebno dodobra poučiti o samih lastnostih varnostne opreme vozila, kot tudi opcijah, ki so večinoma na spisku dodatne opreme ali možnosti dodatne predelav in tehnične posege v same karakteristike vozila. Pri zračnih blazinah je na pooblaščenih servisih možnost začasne ali trajne izklopitve sopotnikove zračne blazine. V izogib neljubih posledic bo pred tem pooblaščen serviser zahteval pri notarju overjeno zahtevo za izklop varnostnih blazin.

Osnovne zakonske ter tehnične karakteristike tako avtosedeža kot vozila se velja držati, kot vodilnih smernic pri nakupu. Kljub tem, na prvi pogled togim predpisom, pa je izbira barv, oblik, materialov in drugih lastnosti še vedno dovolj pestra, da si v največji možni zmeri po individualnih željah in zahtevah izberemo sebi in otroku najprimernejši
avtosedež.

Vremenska napoved