Delo v tujini je lahko zabavno, ker je nekaj novega in zanimivega in samotno, ker svoje družine ne vidiš več veliko. Veliko mladih ljudi dan danes se odloči z delo v tujini, ker so plače pri nas tako nizke in stroški za preživetje tako visoki. Na veliko zapuščajo matično državo in se selijo v bolj razvite države, ker se v naši državi ne morejo izkazati. Delo v tujini je zelo cenjeno in hvaljeno, ker so plače višje in ker se v drugih državah mladi lažje izkažejo in uporabijo vse svoje znanje. Starejši pa se bojijo dela v tujini, ker nam bo pobralo vse mlade in bo Slovenija zato izumrla. A po moje se delo v tujini izplača, ker lahko z denarjem, ki ga dobimo pri delu v tujini živimo normalno življenje, ne tako kot zdaj v Sloveniji. Mladi ne morejo najti služb, ker so vsi službeni deli zasedeni in v podjetjih ni več prostora za mlade. Mladi iščejo delo, za preživetje a ga v naši državi ne najdejo, tako da ga gredo iskat drugam, to pomeni druge države, ki so bol razvite, kot na primer Nemčija, Anglija, Francija, Avstrija. Države naštete prej so bol razvite in imajo večje plače in več dopustov kot pri nas.

Delo v tujini

Tam najdejo solidne službe, kjer lahko izkoristijo svoje zmožnosti in v zameno dobijo dobro plačo. V Sloveniji za tako delo nebi dobili tako dobre plače. Zato se splača delati delo v tujini. Mladi ljudje ljubimo govoriti druge jezike in zato bi mogoče tudi raje delali v tujini, kot pa v Sloveniji. Delo v tujini je dobro za mlade ljudi, ki hočejo nove izkušnje in nova znanja. Če se kadarkoli  vrnejo bi lahko tudi Slovenijo naredili v dovolj razvito državo, da nebi bilo potrebno delo v tujini. Današnji izseljenci bi lahko postali politiko, da bi delo v tujini preprečili in omogočili boljše delovne razmer v Sloveniji.