Varnost in zdravje sta dve zelo pomembni točki v našem življenju. Njuno vrednost pa začnemo ceniti šele takrat, ko je to že prepozno, zato je zelo pomembno, da smo na vsako grožnjo in nevarnost kar se da pripravljeni. Seveda si vsi želimo, da do bolezni in poškodb ne bi nikoli prišlo, vendar je to v današnjem načinu življenja skoraj nemogoče, zato poznamo kar nekaj načinov, kako neko nesrečo ali bolezen vsaj malo omilimo. Eden od takih primerov je tudi zdravstveno zavarovanje, ki zaščiti vsakega posameznika pred različnimi nevarnostmi. Dopolnilno zavarovanje na https://www.e-zavarovanja.com/ pa poskrbi še za dodatno brezskrbnost.

dopolnilno zavarovanje

Dopolnilno zavarovanje predstavlja nek dodatek osnovnemu zdravstvenemu zavarovanju, kar pomeni, da ko pride do poškodb oziroma bolezni ta poskrbi, da nas zdravijo brez dodatnih stroškov. Posamezniki, ki pa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nimajo, morajo po obisku zdravnika doplačati nek delež, ki ga drugače krije zavarovanje. Ponavadi osnovno zavarovanje krije sedemdeset procentov deleža, ostalih trideset procentov pa krije dopolnilno zavarovanje. Osnovno zavarovanje je pri nas, v Sloveniji obvezno, za dopolnilni del pa se odloči vsak posameznik posebej.

Do dopolnilnega zavarovanja so opravičeni šolo obvezni otroci, študenti in osebe, ki imajo do tega opravičilo, pri vseh ostalih pa je zakup zelo priporočljiv, saj lahko v nasprotnem primeru pride do ogromnih zneskov.

Dopolnilno zavarovanje lahko odpovemo po enem letu od podpisa pogodbe, vendar je pomembno, da vemo, da traja odpovedni rok tri mesece. Sklenitev pogodbe je možna v treh poslovalnicah in sicer v Adriatic Slovenija, pri Triglavu in pri Vzajemni. Med seboj se razlikujejo v nekaj stvareh, zato se je pametno prej pozanimati o tem, kaj iščemo in želimo.

Življenje nas lahko marsikdaj zelo preseneti, zato je pametno, da smo vedno pripravljeni tudi na najhujše situacije, ki se nam lahko zgodijo v življenju. Zdravstveno zavarovanje je eden od takih načinov, zato je priporočljivo, da ga izkoristimo.