Potni nalogPotni nalog je listina, ki omogoča spremljanje in dokazovanje službenih poti zaposlenih ter upravičenost povračila stroškov, ki so pri tem nastali. Po računovodskih standardih gre za tako imenovane knjigovodske listine. Potne naloge urejajo različni pravilniki. Kljub temu, da to zna biti zamudno delo, je zelo pomembno, da so potni nalogi sestavljeni pravočasno ter da se po vračilu s službene poti pravilno sestavi obračun potnih stroškov. Sicer vsebina, katero morajo potni nalogi vsebovati, ni točno določena, vendar je priporočljivo, da potni nalogi vsebujejo čim več podatkov, ki dokazujejo namen službene poti in s tem povezanimi stroški, potrebno pa jih je sestaviti in izročiti zaposlenemu že pred službeno potjo. Med drugim naj bi potni nalogi vsebovali firmo in sedež podjetja, podatke o zaposlenem, točno relacijo in namen poti, datum in uro odhoda ter stanje števca pred začetkom vožnje v primeru službenega vozila. Sicer so takšne in drugačne napake zelo pogoste, saj zna biti za zaposlene takšno dosledno izpolnjevanje zelo moteče, vendar davčni inšpektorji zelo radi preverjajo ravno poslovanje z potnimi nalogi. Namreč potni nalogi in zraven pripadajoča dokumentacija so zelo pomemben dokument, saj vplivajo na obdavčitev posameznikov in podjetij. Dinamika poslovnega poslovanja tako zahteva natančno in ustrezno ravnanje z potnimi nalogi. Zaradi zamudnosti takšnega pisanja in obračunavanja, se vedno bolj uporabljajo različne aplikacije, ki tovrstno delo zelo olajšajo in hkrati zmanjšajo stroške računovodskih storitev. S preprostim vnosom podatkov se potni nalogi namreč avtomatsko obračunajo. Torej kilometri se avtomatsko in natančno izračunajo, hkrati pa se izračuna tudi znesek.