Ob misli na besedo pravo, nam gre večini verjetno na misel sodišče. In res je, večina pravnih zadev se zgodi prav tam. Vse več podjetij in celo fizičnih oseb se mora zaradi takšnih ali drugačnih problemov ukvarjati s pravom. Stečaj podjetja in stečajni postopek podjetja sta ena najbolj pogostih pravnih zadev za podjetja. Kaj pa pravzaprav ta izraza pomenita? V bistvu imata enak pomen. Po razlagi naj bi to bil način za prekinitev nadaljnjega zadolževanja dolžnika. Izvrši pa se tako, da stečaj podjetja poteka pod pristojnostjo sodišča. Ta pooblasti stečajnega upravitelja, da zbere vso dolžnikovo premoženje in oblikuje stečajno maso. Upniki stečajne mase so razvrščeni po vrstnem redu, ki je zakonsko zapisan. Na prvem mestu za poplačilo so tako upniki, nadalje delničarji in lastniki deležev. Poplačilo se deli po ključu glede na vrednost deležev v podjetju, ki jih imajo upniki. Stečaj podjetja ali pa gospodarskih družb in zadrug, se lahko izvrši, če so izpolnjeni določeni pogoji za to. Marsikdo bo bil zmeden pri vseh teh pravnih zadevah in jih ne bi znal rešiti. Najboljša rešitev zanjo ali zanj je izbira pravnega svetovalnega podjetja na področju gospodarskega prava. Najhitreje jih boste našli na internetu, kjer je veliko kvalitetnih ponudnikov. Na takšen način boste dobili odgovore iz prve roke. Stečaj podjetja ne bo več problem, ki bi vas obremenjeval po nepotrebnem. Vprašanja kot so, kdaj se lahko izda predlog stečajnega postopka, kdaj ste upravičeni kot predlagatelji stečajnega postopka do povračila, kakšne pravne posle lahko opravljate in kaj narediti pri nasprotni terjatvi podjetja, so preteklost. Kakršnakoli vprašanja vam bodo znali odgovoriti v pravnih pisarnah. Naj si bo to vprašanje začetka stečaja, ravnanja likvidnih težav ali pa finančni in pravni položaj dolžnika.

stecaj

Stečajni postopek podjetja se prične pri vsakršni pravni osebi, ki je nelikvidna in plačilno nesposobna za daljši čas. Dolžniki verjetno hočete prijaviti terjatev v stečaj podjetja. Verjetno se sprašujete ali je potrebno terjatev prijaviti tudi proti istemu dolžniku v stečaj? Zanimalo vas bo tudi še kako obračunati obresti pri prijavi terjatve, kakšne dokaze je potrebno prijaviti za terjatve pri stečaju in kako ravnati z upnikom, ki je v postopku stečaja. V pravnih službah vam bodo svetovali pri pravilni prijavi terjatve v stečaju, obračunanju obresti in pravilni predložitvi dokumentacije. Če se odločite, vam vse to lahko opravijo sami. Tako vam ne bo potrebno začeti postopek prijave in ves postopek do nadzorovanja stanja vaše terjatve. Postopek je potrebno ne le prijaviti, temveč tudi redno spremljati, kar pa je precej zamudno in zapleteno za laike. Upniki morate redno spremljati svoje terjatev, ker morate biti seznanjeni s svojo in dolžnikovo finančno situacijo. Saj se prav lahko zgodi, da vložena izvršba proti dolžnikom še vedno ni bila izvršena in niste poplačani. Pravniki vam bodo z veseljem svetovali kako ravnati dalje. Pomagali vam bodo spisati stečajni predlog in spremljali stečajni postopek. Obvestili vas bodo kdaj se je začel stečajni postopek podjetja in vam zato pripravili terjatve v postopku stečaja. Vaša dolžnost je zato, da pripravite stečajne terjatve v določenem roku. To morate nujno storiti, saj v nasprotnem primeru izpadete iz upniškega kroga, ki je upravičen do stečajne mase. Stečaj podjetja lahko uporabijo tudi zaposleni v podjetjih. Lahko se zanj odločijo zaradi objektivnih razlogov, kot je neizplačevanje plač. Pravna pisarna vam bo pomagala sestaviti pogodbo za odpoved službe v primerih, ko delodajalec krši delovno pogodbo. V primeru, da sami ali vsi zaposleni v podjetju ne dobivate redne plače in drugih obveznih prejemkov, se odločite za skupno vložitev stečajnega predloga podjetja. Vsak pravna služba mora dati veliko za razvijanje svojih potencialov. Potrebno se je stalno širiti na vsa področja prava in vedno strokovno izobraževati. Pravna pisarna mora opravljati svoje storitve z najboljšim poznavanjem tako zakonov, kot sodne prakse.