Toplotna črpalka zrak-vodaNaprava, ki deluje nasprotno od hladilnika je toplotna črpalka, ki iz okolice sprejema toplotno energijo in jo odda v prostorih, ki jih ogreva. Poznamo tri vrste toplotnih črpalk, najcenejša je toplotna črpalka zrak-voda, o kateri in tudi ostalih lahko pregledate na strani instalacije-strus.si/toplotna-crpalka-zrak-voda.

Toplotna črpalka zrak-voda omogoča poceni in enostavno vzdrževanje, saj je zrak vir toplote, ki ga ne moremo izčrpati in nam je tudi vedno na voljo. Tudi pri zelo nizkih zunanjih temperaturah najsodobnejše toplotne črpalke omogočajo primerno ogrevanje našega bivalnega prostora. Toplotna črpalka zrak-voda poleg toplote zunanjega izkorišča tudi toploto notranjega zraka. Najbolj primerno mesto, kjer se namesti toplotna črpalka je običajno klet, v kateri poskrbimo za stalno temperaturo in najbolj optimalno delovanje črpalke. Drugo najprimernejše mesto pa je podstrešje, vendar temperatura pozimi ne sme pasti pod ničlo.

Toplotna črpalka zrak-voda lahko sama pokriva toplotne izgube objekta, vendar le do -5 stopinj Celzija, pod to mejo pa moramo koristiti še en ogrevalni vir. Pri toplotni črpalki je obvezen tudi hranilnik toplote, saj se s tem izognemo preveč pogostim vklopom črpalke. Toplotna črpalka zrak-voda je zelo ekološka in ekonomična izbira ogrevanja, čeprav je cena precej visoka, pa se vam v nekaj letih celotna investicija povrne, odpadno toploto pa lahko porabimo še kako drugače, na primer za ogrevanje bazena.

Za ogrevanje sanitarne vode naj bi bila najbolj primerna toplotna črpalka zrak-voda, saj sanitarne vode ogrevamo skozi cel dan. Toplotno črpalko je potrebno izbrati glede na energijske porabe objekta, saj v razvitem svetu poraba sanitarne vode raste. Upoštevati je potrebno vse dejavnike, da dosežemo optimalno ogrevanje. Toplotna črpalka izkorišča toploto zraka, zato moramo preveriti, ali naš objekt stoji na območju tople podtalnice. V tem primeru je gotovo boljša toplotna črpalka voda-voda, ki jo uporabimo kot vir ogrevanja.