učenje matematike

Učenje matematike in z njim povezani logika in statistika predstavljata marsikateremu dijaku in študentu veliko težavo. Nekoliko zato, ker imajo premalo »podlage« oziroma predznanja osnov iz preteklih šolskih let, nekoliko pa tudi zato, ker je nova snov zahtevna in običajno zahteva veliko razumevanja in dela. Učenje tovrstnih predmetov mora zato vedno potekati v več stopnjah.

Kot smo že omenili, je najpomembnejše vedno predznanje, zato se mora učenje matematike pričeti z utrditvijo znanja osnov in enostavnejše snovi, brez česar nadgradnja snovi ni mogoča. To naj po potrebi obsega ponovno razlago snovi in predvsem utrjevanje s pomočjo praktičnih primerov, torej vaj.

Nadgradnja zahteva kakovostno in razumljivo razlago. Ta v sklopu šole oziroma študija pogosto ni dovolj natančna oziroma ne poskrbi, da bi jo dojeli vsi dijaki in študentje v skupini, saj profesorji zaradi količine slušateljev ne morejo imeti osebnega pristopa – in zato pri marsikomu učenje  zahteva pomoč tutorja ali inštruktorja. Več o inštrukcijah matematike najdete na http://www.go-tel.si/instrukcije/matematika.php

Kakovostna razlaga, pri kateri dijak ali študent dojame snov, njene zakonitosti in prenos le-teh na področje praktičnega znanja, je dejansko 90% vsega, kar je potrebno za obvladanje snovi. Ko to dosežemo, pa postane učenje matematike le še reševanje vaj in primerov, ki mora biti tako dolgotrajno, da postane način reševanja nalog dejansko avtomatičen oziroma se študent nič več ne sprašuje o pravilnosti postopkov.