Vas zanima, kaj je za vaše podjetje trenutno najboljša finančna odločitev, potem preverite na tej spletni strani. Za uspeh podjetja je ključna dobra finančna strategija. Naloga izbranega finančnega svetovalca je usklajevanje finančnih, računovodskih in davčnih strategij z namenom povečevanja vrednosti vašega podjetja.

Finančno svetovanje o možnih izboljšavah poslovanja in finančnega stanja
V podjetju Golcom vam ponujajo izvedbo neodvisnih pregledov ter svetovanj na posameznih področjih poslovanja podjetja. Storitve pa vključujejo tudi pomoč pri izvedbi finančnega in poslovnega prestrukturiranja.

finančno svetovanje
Finančno svetovanje je pot do še uspešnejšega podjetja.

Finančno svetovanje – finančna optimizacija
• Obvladovanje kreditnih tveganj, pri čemer nudijo izdelavo finančne analize in bonitetne ocene,
• Načrt finančnega prestrukturiranja podjetja,
• Pogajanja z dobavitelji, kupci, finančnimi institucijami kot so banke in tudi z državnimi institucijami,
• Zavarovanje terjatev,
• Postavljanje kreditnih limitov,
• Postavitev politike varovanja pred tečajnimi in obrestnimi tveganji.

Finančno svetovanje – skrbni pregled finančnega poslovanja podjetja
Storitev popolnega skrbnega pregleda podjetja, s čimer strankam v podjetju Golcom omogočijo vpogled v pravni status, finančno stanje in identifikacijo ključnih tveganj. Njihov pristop h skrbnemu pregledu je veliko več kot računovodska analiza in se osredotoči tudi na natančno oceno poslovnih tveganj, kar je podprto z naslednji postopki:

• Celostni načrti, ki zagotavljajo kvalitetno oceno poslovnih rezultatov, ter uskladitev prostih denarnih tokov,
• Ocena ključnih sestavin pri obratnem kapitalu,
• Skrbno pripravljene analize in povezava prihodkov od prodaje in poslovnega, kjer je vsak korak analitično podkrepljen,
• Temeljita analiza dobičkonosnosti po posameznih poslovnih segmentih, kupcih, storitvah in proizvodih, kar je pogosto ključnega pomena pri sprejetju odločitve o investiranju v podjetje.

Posebno pozornost v podjetju Golcom posvečajo rezervacijam in časovnim razmejitvam izkazanih v bilanci stanja; razumevanje vseh obveznosti v bilanci stanja in izven bilančnih postavk, kot tudi kakovosti sredstev, kar je ključno za izračun končne prevzemne cene podjetja.

Torej, v primeru, da potrebujete finančno svetovanje za podjetje, se obrnite na Golcom.