Lovilec olj, cena je odvisna od njegove velikosti, je namenjen temu, da loči olja od vode. Inovativen in učinkovit lovilec olj – cena je na tej povezavi, bo varoval okolje pred izlitjem strupenih olj v naravo in s tem bo zaščitil rastline, živali ter vodo in podtalnico, s tem pa pitno vodo in nenazadnje nas, ljudi. Če želite živeti v čistem okolju in ne plačati kazni, ga nabavite čim prej. Naredili vam bodo takega ali postavili več njih, glede na to, kakšna je nevarnost izliva olj pri vas in kakšna je količina ter površina prostorov ali zunanje površine.

lovilec olj cena

Za lovilec olj cena se spreminja glede na njegovo izvedbo. Če ste velik trgovski center ali črpalka za gorivo, imate ogromno kurilnico ali parkirišče in delavnico za popravilo avtomobilov na primer, potem boste morali imeti večji lovilec olj, cena pa se temu prilagodi. Prilagaja se tudi glede na teren in zahtevnost, ko morajo postavitvi lovilce in če je nevarnost velikih količin vode ob nalivih, je potrebno narediti še bajpase, da odvede odvečno vodo naprej, olja pa se ujamejo v lovilce.

Za tak lovilec olj, cena je individualna in se jo zračna glede na vse našteto. Zato pošljite povpraševaje in pokličite mojstre, da se pogorite in na podlagi podatkov, boste dobili ponudbo. Vsekakor je cena gotovo dosti nižja od tega, da se onesnaži podtalnica in umrejo živali ter rastline, saj je taka škoda res dolgotrajna in ima lahko posledice še več generacij.

Če pride do take nesreče, bodo najprej morali olja uloviti, odstraniti in odpeljati v reciklažo, pomagati rastlinam in živalim ter nekaj narediti s pitno vodo, da ljudje in živali, ki jo pijejo ne zbolijo. Za to se sorazmerno plača kazen ter se vam zaračunata vsa škoda ter delo, ki so ga imeli zaradi vaše malomarnosti. Zato ne odlašajte in takoj pokličite, če je le majhna možnost, da se olja izlijejo v okolje.