AvtosedežiAvtosedeži so sedišča namenjena prevažanju otrok v vozilu. Zaradi spremenjene zakonodaje in napredka družbe so avtosedeži v nekaj desetletjih dosegli naslutene spremembe v karakteristikah in zahtevah, ki so sledile zavedanju prevečkrat prezrtih hudih posledic, prometnih nesreč na naših cestah.

Tako danes otroški avtosedeži nimajo zgolj funkcije omogočati sedenje otroku, ampak mora podobno kot preostali sedeži namenjeni starejšim in odraslim osebam, zadostiti visokim varnostnim zahtevam v primeru trkov.

Avtosedeži se v grobem delijo glede na starost, težo in velikost uporabnika. V vsakdanji pogovorih se za delitev avto sedežev uporabljajo izrazi kot so : lupinica ali jajček, sedež in jahač. Stroka in strokovnejši pogovori pa deli avto sedeže na štiri skupine in dodatno dve podskupin. Skupina 0 je namenjena otrokom do 10 kg in do enega leta starosti, 0+ pa do teže 13 kg in starosti leta in pol. Skupina pod oznako I. pomeni, da je avtosedež namenjen teži od 9-18 ter starosti od 2—4 let. Zadnja skupina III. Predstavlja avto sedeže za otroke od 25-36 kg teže oz starosti od 6—12 let.

Pri izbiri je poleg lastnosti od na eni strani osebnih želja do zakonskih zahtev na drugi treba upoštevati tudi tehnične karakteristike vozila. Tipična predstavnika za avto sedež pomembnih karakteristik sta možnost izklopa zračne blazine ter ISOFIX . Pred tem se je potrebno dodobra poučiti o samih lastnostih varnostne opreme vozila, kot tudi opcijah, ki so večinoma na spisku dodatne opreme ali možnosti dodatne predelav in tehnične posege v same karakteristike vozila. Pri zračnih blazinah je na pooblaščenih servisih možnost začasne ali trajne izklopitve sopotnikove zračne blazine. V izogib neljubih posledic bo pred tem pooblaščen serviser zahteval pri notarju overjeno zahtevo za izklop varnostnih blazin.

Osnovne zakonske ter tehnične karakteristike tako avtosedeža kot vozila se velja držati, kot vodilnih smernic pri nakupu. Kljub tem, na prvi pogled togim predpisom, pa je izbira barv, oblik, materialov in drugih lastnosti še vedno dovolj pestra, da si v največji možni zmeri po individualnih željah in zahtevah izberemo sebi in otroku najprimernejši
avtosedež.