mostbet

Ste se ravno vselili v čisto nov blok in iščete primernega izvajalca za upravljanje stavb? Podjetje SPL.si je eno izmed večjih upravljalcev stavb. Z njimi letno sodeluje več 100o stanovanjskih blokov po celotni Sloveniji. Upravljanje stavb pa ni ravno enostaven posel. Izvajalec, ki upravljanje stavb vodi mora tako imeti za seboj podjetja, ki se ukvarjajo z takšno ali drugačno storitvijo popravila ali obnove stanovanjske površine. Upravljalec pravzaprav skrbi za celotno stavbo z pripadajočo okolico. Predloge in morebitne napake smo dolžni javljati izvajalcu za upravljanje stavb. Podjetje ki upravljanje stavb vodi pa  zagotovi izvajalca, za opravljane del. Če gre za dela, ki presegajo večje stroške mora upravljalec za to sklicati sestanek oziroma pridobiti soglasja stanujočih. Glede na vrsto dela je prav tako določena procentno potrditev stanujočih. Za izvajanje del imajo stanovanjski bloki ali naselja po navadi odprt rezervni sklad kamor vsak mesec nakažejo dogovorjen znesek za morebitne stroške stanovanja. Tako se iz tega proračuna na primer lahko obnavlja fasada, streha ali pa se uporabi za notranje beljenje prostorov. Prav tako izvajalec za upravljanje stavb poskrbi za zbiranje ponudb za druga dela in s tem olajša izbiro izvajalca stanujočim.

Upravljalec stavbe vsako leto skliče letni sestanek na katerem se skupaj z stanovalci pogovori o letnem planu in izvede poročilo za tekoče leto.  Izvajalci ki zagotavljajo upravljanje stavb imajo stroške upravljaje zelo različne zato je pred izborom dobro pridobiti različne ponudbe in se kasneje z stanujočimi odločiti za najboljšo izbiro. Ker pa zaradi števila stanujočih po navadi to ni možno mora biti sklican sestanek z vsaj 50 procentno udeležbo kateri potrdijo novega izvajalca za upravljanje stavb ali naselja. Upravljalec mora biti pri svojem delu ažuren in imeti za seboj strokovno ekipo, ki bo lahko nudila servis v hitrem času. Vsi se zavedamo, da ko potrebujemo servis želimo da je le ta čim bolj ažuren in učinkovit.